-30% Tydzień jesiennych promocji! Cały asortyment w niższych cenach z kuponem rabatowym CL3NZX do 23.09.18 »

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „BIZUTERIAPIOTROWSKI.PL”

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bizuteriapiotrowski.pl

Poniższy regulamin obowiązuje do 12-ego marca 2018 roku. Aktualna wersja

Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kozierowskiego 28 a, NIP 8522492118, REGON 320949400.

§ 1 Zasady ogólne

1. Składając zamówienie, kupujący potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień. Regulamin, zawierający m.in. informacje: o terminie i sposobie dostawy towaru, o prawie i terminie do odstąpienia od zawartej umowy oraz o miejscu i sposobie składania reklamacji, jest wysyłany drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu jest dostęp kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Ponadto, korzystanie ze sklepu przez kupującego będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

- rozdzielczość ekranu: 1024 x 724 lub wyższa,
- głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
- przeglądarki: Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari
- włączona obsługa Javascript,
- włączona obsługa cookies,
- program Adobe Flash Player

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 8:00 następnego dnia pracy.

3. Zamówienia można dokonać poprzez kliknięcie wybranego towaru i dodanie go do koszyka oraz wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w trybie on line, ze wskazaniem danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

4. W ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z treścią regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą otrzymania potwierdzenia wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w przypadku płatności przelewem, a w przypadku wybory opcji „za pobraniem” lub „odbiór osobisty w punkcie”– z chwilą przesłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

6. W przypadku braku dostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, sklep niezwłocznie informuje o tym kupującego, który może podjąć decyzję co do częściowej realizacji zamówienia lub jego anulowania w całości.

7. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia z powodu braku dostępności towarów objętych zamówieniem, sklep niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy – zawiadamia o tym kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 3 Ceny oraz koszty i termin wysyłki

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Cena podana przy towarze staje się wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych oraz wprowadzania zmian do towarów już oferowanych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów, na które złożono zamówienie przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian.

3. Koszty wysyłki to:

- list polecony priorytetowy - 5 zł,
- kurierem przy płatności przelewem lub online - 15 zł,
- kurierem przy płatności za pobraniem – 19 zł,
- list priorytetowy do krajów Unii Europejskiej - 20zł,
- Darmowa dostawa listem poleconym priorytetowym od zamówienia powyżej 150zł przy płatności przelewem lub online.
- Darmowa dostawa kurierem od zamówienia powyżej 250zł przy płatności przelewem lub online.

4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep niezwłocznie poinformuje kupującego o niepełnych lub błędnie podanych danych oraz nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy wskazanym przez kupującego.

5. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka. Możliwy jest także osobisty odbiór towarów w jednym ze stoisk handlowych firmy Piotrowski w Galerii Kaskada, Galeria Corso, Magnolia Park oraz Outlet Park . Firma kurierska realizuje dostawy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a deklarowany przez przewoźnika termin dostawy wynosi 24 h.

6. Czas oczekiwania na przesyłkę biżuterii wynosi od 24 h do 7 dni od dnia przesłania kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew bankowy” lub „przelewem on line” do czasu podanego powyżej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

7. Na wskazany w pkt 6 czas oczekiwania składają się czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy deklarowany przez przewoźnika. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku opóźnienia w dostawie towaru przez producenta. O zaistnieniu wskazanej sytuacji sklep niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 15 dni od dnia złożenia zamówienia, informuje kupującego. W przypadku gdy kupujący nie jest już zainteresowany realizacją umowy i od niej odstąpi wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres sklepu sklep@bizuteriapiotrowski.pl – sklep zwraca kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia kupującego od umowy z przyczyny opóźnienia w realizacji zamówienia.

8. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

§ 4 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar sklep wystawia paragon. Na życzenie kupującego zgłoszone przy składaniu zamówienia sklep wystawia fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- za pobraniem (przy odbiorze towaru),
- on line za pośrednictwem systemu realizującego płatności on line PayU.pl,
- przelewem na rachunek bankowy sklepu
- przy odbiorze osobistym po uprzedniej rezerwacji towaru w jednym ze stoisk handlowych firmy Piotrowski

W przypadku odbioru osobistego sklep internetowy oferuje możliwość rezerwacji określonych prudktów, natomiast umowa kupna-sprzedaży odbywa się w punkcie odbioru.

3. W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta bankowego w tytule wskazując numer zamówienia:

Numer rachunku:

ING Bank Śląski
40 1050 1559 1000 0092 0260 1671

4. W przypadku płatności przelewem, płatność powinna nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie zamówienie usuwane jest z systemu.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku towarów o cechach zindywidualizowanych przez kupującego w złożonym przez niego zamówieniu, odstąpienie przez niego od umowy z przyczyn innych niż niezgodność towaru z umową wymaga zgody sklepu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z pracownikami za pośrednictwem formularza „Kontakt” na stronie sklepu.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar kupujący odsyła na swój koszt na adres siedziby sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.

4. Towar zwracany jest w stanie niezmienionym, z przyczepioną metką i zapakowany w pudełko. Towar powinien zostać odesłany w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami lub uszkodzeniami.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oryginał paragonu, wypełniony dokument odstąpienia od umowy oraz informację o numerze rachunku bankowego, na który sklep ma zwrócić zapłatę.

Formularz odstąpienia od umowy

6. Sklep dokonuje zwrotu świadczenia wpłaconego przez kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwrot obejmuje wartość towaru oraz koszty wysyłki towaru do kupującego.

7. Wskazane w tym paragrafie uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się je wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 6 Procedura reklamacji

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, należy odesłać na koszt sprzedającego, na adres jego siedziby. Kupującemu przysługują roszczenia określone ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.).

3. Reklamacje towarów rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru od kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Wskazane w pkt 2 i 3 powyżej uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych objętych gwarancją producenta, kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio u producenta na zasadach wskazanych przez producenta w regulaminie reklamacji.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Kupujący, składając zamówienie, wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia, oraz wysyłki pocztą elektroniczną informacji o promocjach, kodach rabatowych, lub nowościach. Dane kupującego nie będą udostępniane zewnętrznym reklamodawcą. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez kupujących sklepu internetowego w związku z zakupami jest sprzedający.

3. Dane osobowe podane przez kupującego przy składaniu zamówienia są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Data opublikowania regulaminu 24.12.2014 r.


Nasz Sklep internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.


Polityka cookies Akceptuję