16-21.11.2017 Dni Darmowej Dostawy
Przesyłka listem poleconym gratis od 0zł! Darmowa dostawa kurierem przy zamówieniach powyżej 100zł.

VIP Card

Regulamin karty rabatowej

 1. Zasady przyznawania karty rabatowej

  Warunkiem uzyskania karty rabatowej 5% lub 10 % jest zakup biżuterii w sklepie Piotrowski Made with Swarovski Elements na kwotę określonej w punkcie 3 w ciągu roku czasu na podstawie sprzedaży (paragon, faktura) oraz wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go do sklepu Piotrowski. Karta wydawana jest imiennie.

 2. Karta rabatowa – upoważnia do korzystania z chwilą jej otrzymania.

  Karta jest ważna przez okres 1 rok od dnia jej wydania. Po upływie roku ważności karty przedłuża się automatycznie o kolejne 12 miesięcy, o ile w roku poprzedzającym dokonywano jakiegokolwiek zakupu. W przeciwnym razie karta ulega dezaktywacji. Warunkiem poprawnej aktywacji karty jest dokonanie zakupu określonego w punkcie 1.

 3. Rabaty udzielane na karcie:

  • 5% przy zakupach na kwotę: 500 zł (w okresie 1 roku)
  • 10% przy zakupach na kwotę 1 500 zł (w okresie 1 roku)
 4. Uprawnienia posiadacza Karty rabatowej

  • posiadacz Karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na zakupy w sklepie Piotrowski,
  • zakupy produktów objęte rabatem mogą zostać dokonywane jedynie bezpośrednio w sklepie Piotrowski udzielających rabatu na podstawie Karty rabatowej po wcześniejszym jej okazaniu przez jego posiadacza
  • rabat nie może być udzielony wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonywanych w przeszłości bez jednoznacznego okazania karty rabatowej
  • karta rabatowa jest kartą numerowaną
  • karta rabatowa nie może być używana przy zakupie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży
  • rabaty przysługujące na podstawie Karty rabatowej nie obejmują towarów objętych innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności polegającymi na obniżeniu ceny na dane towary
  • rabaty nie podlegają sumowaniu
  • karta rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową, nie zastępuję również żadnej formy płatności
 5. Obowiązki posiadacza Karty rabatowej

  • wypełnienie formularza o wydanie Karty rabatowej
  • nie użyczanie Karty rabatowej osobom trzecim
  • Utrata lub zniszczenie karty rabatowej

   W przypadku utraty lub zniszczenia karty rabatowej zostanie wydana nowa karta po zapłacie 5 zł.

  • Zmiana, modyfikacje lub wycofanie dostępu do usług rabatowych

   Firma Piotrowski ma prawo do dokonywania zmian w każdym czasie lub/i za wcześniejszym powiadomieniem nie ponosząc przy tym odpowiedzialności.

  • Przepisy końcowe

   Regulamin niniejszy będzie uznawany za zaakceptowany przez posiadacza karty w chwili podpisania wniosku o wydanie karty.


Ta strona korzysta z plików cookie Akceptuję