VIP Card

Regulamin karty rabatowej

 1. Zasady przyznawania karty rabatowej

  Warunkiem uzyskania karty rabatowej 5% lub 10 % jest zakup biżuterii w sklepie Piotrowski Made with Swarovski Elements na kwotę określonej w punkcie 3 w ciągu roku czasu na podstawie sprzedaży (paragon, faktura) oraz wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go do sklepu Piotrowski. Karta wydawana jest imiennie.

 2. Karta rabatowa – upoważnia do korzystania z chwilą jej otrzymania.

  Karta jest ważna przez okres 1 rok od dnia jej wydania. Po upływie roku ważności karty przedłuża się automatycznie o kolejne 12 miesięcy, o ile w roku poprzedzającym dokonywano jakiegokolwiek zakupu. W przeciwnym razie karta ulega dezaktywacji. Warunkiem poprawnej aktywacji karty jest dokonanie zakupu określonego w punkcie 1.

 3. Rabaty udzielane na karcie:

  • 5% przy zakupach na kwotę: 500 zł (w okresie 1 roku)
  • 10% przy zakupach na kwotę 1 500 zł (w okresie 1 roku)
 4. Uprawnienia posiadacza Karty rabatowej

  • posiadacz Karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na zakupy w sklepie Piotrowski,
  • zakupy produktów objęte rabatem mogą zostać dokonywane jedynie bezpośrednio w sklepie Piotrowski udzielających rabatu na podstawie Karty rabatowej po wcześniejszym jej okazaniu przez jego posiadacza
  • rabat nie może być udzielony wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonywanych w przeszłości bez jednoznacznego okazania karty rabatowej
  • karta rabatowa jest kartą numerowaną
  • karta rabatowa nie może być używana przy zakupie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży
  • rabaty przysługujące na podstawie Karty rabatowej nie obejmują towarów objętych innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności polegającymi na obniżeniu ceny na dane towary
  • rabaty nie podlegają sumowaniu
  • karta rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową, nie zastępuję również żadnej formy płatności
 5. Obowiązki posiadacza Karty rabatowej

  • wypełnienie formularza o wydanie Karty rabatowej
  • nie użyczanie Karty rabatowej osobom trzecim
  • Utrata lub zniszczenie karty rabatowej

   W przypadku utraty lub zniszczenia karty rabatowej zostanie wydana nowa karta po zapłacie 5 zł.

  • Zmiana, modyfikacje lub wycofanie dostępu do usług rabatowych

   Firma Piotrowski ma prawo do dokonywania zmian w każdym czasie lub/i za wcześniejszym powiadomieniem nie ponosząc przy tym odpowiedzialności.

  • Przepisy końcowe

   Regulamin niniejszy będzie uznawany za zaakceptowany przez posiadacza karty w chwili podpisania wniosku o wydanie karty.


Nasz Sklep internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.


Polityka cookies Akceptuję